6.3 Odpísanie dlhu

Ale čo vlastne znamená čiastočný odpis dlhu  ?

Niekto musí prísť o vklady( dlh = zisk = vklady)

  1. Popsiuje situáciu pred navrhovaným znížením dlhu.
    Vývozcovia majú v bankách 3 súbory nekrytých peňazí.
  2. Ak by mali byť 2 súbory dlhu odpustené, znamenalo by to, že pri požiadavke o výber  všetkých peňazí z banky by táto nemohla požiadať o hotovosť výmenou za svoje aktíva, kedže tieto by boli odpísané a ich hodnota by bola nula.
  3. Výsledkom by bolo, že podniky mysliace si že vývozom zarobili milióny by sa ocitli bez polovičky svojich ziskov, čo znamená že pracovali zadarmo. Všetka ich námaha, podstupovanie rizika by bolo zbytočné.
    Ale realita je neúprosná: zo svojich bánk nedostanú žiadne peniaze, lebo vláda dovozcu ne je schopná splácať.

Takže jediným spôsobom ako zabrániť zrúteniu sa bankového systému je Kvantitatívne uvoľňovanie – nahrádzanie nesplácaných pôžičiek čerstvo tlačenými  peniazmi.

Poučenie z predchádzajúceho je:

-          Národ vývozcov pracoval zbytočne priveľa a na oplátku nič nezískal  (peniaze z tlačiarne nemožno považovať za skutočnú hodnotu)

-          Ak by sa nesnažili vyvážať viac ako by bola ich vyrovnaná obchodná bilancia, museli by pracovať podstatne menej hodín, mali viac voľného času, mohli ísť skôr do dôchodku ( koniec koncov, niekto musí odpracovať výrobu tohto obchodného prebytku)

-          Ušetrili by prírodné zdroje pre svoje budúce generácie

 

-          Na druhej strane, dovážajúci národ ak by nedovážal, jeho priemysel by prosperoval viac, ich nezamestnanosť by bola  nižšia a ich technologická vyspelosť by vzhľadom an prebiehajúcu výrobu rástla.

 

Záver:              Vývozcovia v tomto scenári sú za idiotov, pracujúci zadarmo.
                         Aj keď to na začiatku vyzeralo že tvoria zisk, bola to iba ilúzia. 
                         Boli by na tom lepšie, ak by sa starali o seba.