16.7 Negatívne úrokové sadzby ako podmienka demokracie

Negatívne úrokové sadzby, plne digitálna mena majú aj hlbší ako ekonomický význam.

Tento nástroj je v skutočnosti zárukou, že demokracia zostane zachovaná aj počas dlhodobej akumuláce kapitálu v priebehu času  a spoločenský systém nezmutuje do plutokracie – vlády bohatých.

Predstavte si nástup legálnej, demokraticky zvolenej vlády ktorá má určitú agendu, na základe ktorej bola zvolená a chce ju naplniť. ( napr. redukcia pracovného času na zníženie nezamestnanosti)

Tento program by pomohol miliónom pracujúcich, ale jeho realizácia nie je po vôli bohatej časti obyvateľstva, ktoré z ideologických dôvodov pracujúcimi pohŕda a nie je ochotné túto vládu podporovať.

A tak odmietne kupovať vládne dlhopisy na pokrytie každoročného štátneho deficitu, ktorý je z hľadiska bežného fungovania ekonomiky absolútne nevyhnutný  ( viď predchádzajúce kapitoly).
Aj banky, vlastnené tými istými ľuďmi odmietnu nakupovať štátne dlhopisy.

Následky sú devastujúce:  cena financovania štátneho dlhu vzrastie na tak neúnosnú výšku, ž vláda nie je schopná ho financovať a musí zaviesť úsporné opatrenia, ktoré ekonomiku pošlú do recesie a vytvoria milióny nezamestnaných.

Vláda padne a nastúpi nová vláda, ktorá bude po vôli bohatým.

Tí teraz ochotne začnú kupovať štátne dlhopisy a to aj za ZÁPORNÝ úrok, len aby dokázali, že „takto sa to má robiť“ a takto je to jediné správne.

To samozrejme znamená, že občania nemajú šancu niečo v spoločnosti zmeniť. Je zbytočné zakladať politické strany, angažovať sa v plánovaní ideálnych politík na zlepšenie života všetkých ľudí.
Ak vaša politika bude v rozpore s pozíciou miestnej / nadnárodnej oligarchie, vaša vláda zákonite zlyhá, pretože bez možnosti financovať štátny deficit KAŽDÁ ekonomika skolabuje.

A to už znamená, že demokracia prestala existovať.
Ćo je dosť vážny problém, o ktorom by ľudia mali vedieť.

Už Vám to niekto povedal, že nežijete v demokracii ale v Plutokracii  ( vláde bohatých ) ?
V televízií to určite nebolo.  Ani vo vašich obľúbených novinách.  Ale stalo sa to, demokracia umrela.


Na jej oživenie je nevyhutné zaviesť  plne digitálnu menu, ktorá umožní negatívne úrokové sadzby, ktoré poskytnú možnosť recyklovať nehybný kapitál .

Potom legálne zvolené vlády nebudú musieť žobrať na kolenách, aby niekto kúpil ich každoročný štátny dlh.  Ak bohatí kúpia štátne cenné papiere, OK.  Ak nie, vláda ich zdaní a takto získaný kapitál recykluje naspäť do ekonomiky cez rozličné štátne programy.  (dokonca bez navyšovania dlhu).

A potom každá vláda bude mať možnosť realizovať svoj program.
To je skutočná demokracia.

A dosiahnuť ju môžeme iba plnou digitalizáciou meny.