3.1 Rast produktivity a rast miezd

Neoliberálne teórie posledných 30 rokov hlásajú, že rast platov by mal byť pomalší ako rast produktivity práce. Aký dopad má ale táto stratégia na rast dlhu ?

Obrovský.  Ak rast platov zaostáva za rastom produktivity práce iba o 10%, pri daných vstupoch sa dlh po 40 rokoch vyšplhá na 109% oproti 67%, teda o 63% viac !!! Pri polovičnom raste platov oproti rastu produktivity by bol výsledný dlh až 284%, teda o 324% vyšší !!!

Je to pochopiteľné, pretože čím nižšie platy, tým viac kúpnej sily bude chýbať na realizáciu plánovaných tržieb, ktorých tempo rastu je vyššie ako tempo rastu miezd.

Hospodárske politiky, zamerané na rýchlejší rast produktivity ako miezd sú priamou príčinou rastu štátneho dlhu, pretože chýbajúcu kúpnu silu miezd musí vo vyššej miere nahradiť práve tento dlh, inak sa plánované tržby nebude dariť dosahovať.