16.5 Vývoj finančných systémov.

Po pochopení výhod priameho zdaňovania úspor (prebytočného kapitálu) je možné usporiadať dejinný vývoj monetárnych systémov podľa toho, ako poskytujú udržateľné ekonomické vzťahy a pravdivo odzrkadľujú hodnotu tovarov a služieb.

Skutočne, toto je prvý krát v histórii, kedy môžeme zaviesť skutočne efektívny a spravodlivý finančný systém, ktorý bude poskytovať motiváciu pre podnikateľov a je aj trvalo udržateľný, bez hrozby jeho zrútenia.

Ľudia v minulosti nemali inú možnosť ako viesť krvavé vojny pre obmedzené zásoby zlata, keďže ho nemohli umelo vytvoriť viac, aj keď boli schopní v skutočnosti vyrobiť väčšie množstvo tovarov a služieb ako im ukazoval ich obmedzený boh v podobe „zlatého teľaťa“.

S príchodom papierových peňazí sa stalo zbohatnutie možné aj bez vojen,boja. Ale bohatstvo vytvorené takýmto spôsobom je veľmi nestabilné práve pre neobmedzený zdroj svojej podstaty: papierové alebo digitálne peniaze, vytvorené ako protiklad stále rastúceho dlhu, náchylného ku kolapsu pod svojou vlastnou váhou. Táto neobmedzená, stále rastúca expanzia je tiež jeho najväčšou slabosťou. Všetci vieme, že existujú limity ( väčšinou sú ukryté v našej psychike, ale nakoniec tieto sú a vždy boli tie najvážnejšie ) a nemôžeme expanziu realizovať donekonečna. Ale ak by sme prestali, systém by skolaboval. Ľudia by neprestali šetriť a hromadiť zisky. Takže potrebujeme peniaze nejako recyklovať.

Toto recyklovanie však vyžaduje periodické zdaňovanie úspor, ako bolo vysvetlené v kapitole 16.  A to je nemožné bez existencie plne digitálnej meny, bez existencie papierových peňazí. Ak ľudia v minulosti nechceli platiť dane, ukryli zlaté mince a cisári a králi museli používať meče a násilie na ich získanie. Ale napriek ich neobmedzenej moci sa ich impériá a kráľovstvá zrútili, pretože zlyhali v napĺňaní tohto finančného cieľa.

Ak by sme dnes skúšali zdaňovať vklady priamo, kým existujú aj papierové peniaze, ľudia by sa snažili vyhnúť tejto metóde výberom hotovosti z bánk s následným kolapsom celého finančného systému.

Iba dnes, pri masívne rozšírenom využívaní digitálneho bankovníctva a prakticky totálnej dostupnosti digitálnej siete sa môžeme posunúť do ďalšej éry, kedy sa zdaňovaniu nebude dať vyhnúť. Pre obyčajných ľudí sú takéto úvahy nezmyselné a bláznivé. Neuvedomujú si ale, že iba totálne nepriepustný finančný systém je zárukou udržateľnej prosperity. Všetci musíme platiť dane. Všetci chceme šetriť, čo je správne a prospešné. Ale musia existovať limity, inak naše úspory nebudú odrážať ich skutočnú kúpnu silu a náš finančný systém sa zrúti, tak ako impériá pred nami. Takýto krach je vždy hrozný a prináša úplne zbytočné utrpenie a deštrukciu.  Pretože to, čo skrachuje nie je úrodnosť našich polí ani výrobná kapacita našich tovární: je to iba naša myšlienková predstava o našom bohatstve a s ňou aj naša pýcha a racionalita. Je to matematika, ktorú robíme nesprávne, vychádzajúca z nášho nedokonalého finančného systému.

Teraz, po prvý krát v histórii máme technologické možnosti na vybudovanie udržateľného finančného systému, ktorý nikdy neskrachuje. Rímski cisári si nemohli ani len predstaviť možnosť získať potrebné dane iba silou myšlienky, prevedenej za pomoci digitálnych systémov ( bez akéhokoľvek krviprelievania !!! ), spravodlivo a včas. My môžeme. Ak sa skutočne posunieme do 21. storočia a plne digitalizujeme náš finančný systém.