3. Pozitívny ekonomický rast

Ekonomika bez rastu je zlá ekonomika, aspoň tak to tvrdí väčšina politikov. Snaha o večný a čo najvyšší hospodársky rast je mottom všetkých štátov a ekonomických zoskupení. Ako teda hospodársky rast vplýva na rast dlhu a spôsoby ako ho vlády môžu financovať ?

Je zjavné, že rast HDP výrazne spomaľuje rast dlhu. Aj pri čisto teoretickom dlhovom financovaní transferov je výsledný efekt pozoruhodný 255% po 40 rokoch versus 480% bez rastu.

Pri reálnych metódach kombinovaného financovania transferov na úrovni 50% a 50% využití monetárnej politiky je výsledok ešte zrejmejší:

Aby všetky firmy dosiahli v priemere 50% svojho plánovaného zisku a navzájom si účinne konkurovali pri ročnom raste HDP 3%, musel by štát s prispením  monetárnej politiky na úrovni 1,7% HDP hospodáriť s ročným schodkom 1,7%.

 Výsledkom by však bol oveľa nižší dlh ako bez rastu:

Po 40 rokoch 3% rastu  by dlh k HDP tvoril iba 67% v porovnaní so 126% bez hospodárskeho rastu.
Pri mimoriadne agresívnom raste 8% by sa dlh nevyšplhal ani na 31% !!!

Rast HDP je mimoriadne dôležitým faktorom pri znižovaní tempa rastu dlhu, avšak sám osebe rast dlhu nezastaví.

Bez ohľadu na výšku rastu HDP, pri 50% transferoch a ich 50% financovaní cez monetárnu politiku je vždy potrebná na jeho dosiahnutie aktívna ročná monetárna politika vo výške 1,7% a ročný deficit 1,7% .