16.1.2 Výhody záporných úrokových sadzieb pre chudobných

Takže ty jeden  !#**@..!!  chceš , aby nás vláda okradla o naše ťažko zarobené peniaze?

Toto je typická reakcia na návrh zaviesť záporné úrokové sadzby a tak zdaňovať prebytočné úspory ležiace na bankových účtoch.

Ale v skutočnosti sa takéto zdaňovanie už deje ale prostredníctvom nedemokratických a dosť krutých metód.

Tí, ktorí volajú po znižovaní štátneho dlhu už zaviedli nástroje pre takéto skryté zdaňovanie: NEZAMESTNANOSŤ.

Znižovanie ochrany zamestnancov, oslabovanie sily kolektívneho vyjednávania, uľahčovanie prepúšťania majú jeden spoločný cieľ:  vyššiu nezamestnanosť, ktorá núti nezamestnaných utrácať svoje úspory bez toho, aby im vlastníci firiem museli platiť mzdy.

Ak prídete o prácu, nezačnete hneď vyberať smetné koše.  Máte nejaké úspory pre nepriaznivé situácie ako táto.

A tieto úspory sa prostredníctvom vašich nevyhnutných nákupov  presunú ku skupine ľudí, ktorá vás vyhodila z práce. Niečo z toho pôjde vo forme daní do štátneho rozpočtu a tak pomôže trochu znížiť štátny dlh.

Koľko zo svojich úspor miniete ak ste nezamestnaný iba 3 mesiace ?
A koľko ak to bude 6 a viac mesiacov ?

 5% ?  alebo   50% ?

Tam vonku sú milióny nezamestnaných viac ako 1 rok a ich úspory a úspory ich rodín, ktoré ich podporujú sú úplne vyčerpané.

A všetky tieto úspory idú k vlastníkom firiem, bohatých, ktorí neplatia z vlastných úspor žiadne dane.  Iba vy ich platíte. A platíte ich nedobrovoľne, prostredíctvom vašeho utrpenia.

Keď si to uvedomíte, tak začnete chápať, že zdaňovanie úspor jasne definované v zákone určené demokraticky zvolenou vládou reprezentujúcou všetkch ľudí nemusí byť taká nezmyselná myšlienka.

Takáto daň by mala jasne stanovenú výšku, čo by mohlo byť 0% na úspory do určitej výšky, vylúčenie penzijných fondov...

Väčšina ľudí by platila žiadnu alebo minimálnu daň 0,1-0,5% a skutočný zhromažďovatelia peňazí by mali svoje nahromadené peniaze zdanené 0,5-1% ročne.
Podstatne menej, ako zaplatíte cez nezamestnanosť počas svojho života.

Porovnajte toto s efektom kvantitatívneho uvoľňovania:  úrokové sadzby idú na nulu a všeci ľudia závislí na príjme z úrokov ( dôchodcovia, ľudia práve pred dôchodkom) sú zruinovaní s následným dopadom na ekonomiku, kedže ich kúpna sila je značne oslabená

Nie je to vôbec demokratické.

Priame, otvorené zdaňovanie úspor formou záporných úrokových sadzieb je oveľa lepšie.

Platí ho každý, nie iba zamestnanci.

Skutočne, najviac by platili tí, čo nazhromaždili najviac peňazí a tak najviac prispeli k vzniku štátneho dlhu.

Lebo štátny dlh existuje iba z jedného dôvodu:  umožniť súkromné úspory.

A ak chcete tento štátny dlh znížiť, podarí sa vám to iba na úkor vašich úspor.
A to sa deje cez VAŠU nezamestnanosť.