4.2 Vplyv dôchodkov na kúpnu silu

Bez ohľadu na systém, a v mnohých krajinách existuje hybridný model nastáva z času na čas(kríza, pád burzy) alebo trend (nepriaznivý demografický vývoj, pokles novonarodených, nárast veku dožitia) situácia, že reálne dôchodky sú oveľa nižšie ako kalkulované.

Očakávaný scenár:

 

 

 

Kríza spôsobí pád hodnoty fondov alebo výpadok dôchodkových odvodov:

 

 

 

 

Predstavuje výpadok kúpnej sily vplyvom poklesu dôchodkov, ktorá bude spôsobovať trvalý pokles ziskovosti všetkých firiem.

Otázka znie, či sa s tým má vláda zmieriť a prijať iba konzervačné opatrenia alebo zaujať proaktívny prístup.

V priebežnom systéme sa najčastejšie rieši problém nepriaznivého demografického vývoja (klesá pomer medzi ekonomicky činnými osobami a dôchodcami) predlžovaním veku odchodu do dôchodku. Keďže na 1 dôchodcu pripadá čoraz menej pracujúcich, je nutné odložiť vek nástupu na dôchodok na neskôr, aby sa zachovala garantovaná výška dôchodku.

V kapitálovom systéme je to v podstate to isté, ak vplyvom krízy klesne hodnota dôchodkového fondu, jeho účastníci sú nútení pracovať a sporiť dlhšie, pretože výška ich akumulovaného kapitálu takisto nepostačuje na dostatočný dôchodok.

V obidvoch prípadoch však nastáva s odkladaním nástupu na dôchodok k nasledovným mimoriadne negatívnym javom.